Tuổi thân khai trương ngày nào tốt 2021?

Tuổi thân khai trương ngày nào tốt 1

Bạn là một người tuổi Thân và năm nay đang có dự định khai trương? Vậy thì xin thì xin chúc mừng bạn vì năm nay 2021 là một năm tốt giúp bạn mang đến nhiều tài lộc cho gia đình. Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu xem, liệu tuổi thân khai trương ngày nào tốt!

Tuổi thân khai trương ngày nào tốt 1

Muốn làm ăn phát lộc cần xem ngày cẩn thận

Tổng quan về tuổi thân

Trong 12 con giáp thì Thân đại diện cho loài khỉ, đứng thứ 9 trong vòng tròn con giáp. Họ là những con người vô cùng lanh lợi, hiếu động và thông minh đúng như bản chất của cái tên họ vậy. Những con người này trong hành động hay lời nói điều kiên định, đã muốn gì là kiên định với chúng.

Tại sao cần phải xem ngày khai trương kinh doanh hợp với tuổi

Mỗi người mỗi mệnh và tương ứng hạp với những giờ hoàng đạo khác nhau cho nên nếu bạn đang kinh doanh thì chắc chắn không thể bỏ qua việc chọn ngày sao cho thích hợp để khai trương. Vậy thì câu trả lời cho câu hỏi: tuổi thân khai trương ngày nào tốt? sẽ có phía dưới đây.

Tuổi thân khai trương ngày nào tốt 2

Khai trương là một ngày trọng đại

Thân Tuổi Bính Thân 1956 khai trương ngày nào tốt?

 • Trong tháng 1 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 4; 9; 26 của tháng 12 Âm lịch.
 • Trong tháng 2 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 2; 10; 15; 28 của tháng 1 Âm lịch.
 • Trong tháng 3 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 12; 27 của tháng 2 Âm lịch.
 • Trong tháng 4 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 1; 5; 14; 27 của tháng 3 Âm lịch.
 • Trong tháng 5 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 6; 25 của tháng 4 Âm lịch.
 • Trong tháng 6 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 2; 16; 28 của tháng 5 Âm lịch.
 • Trong tháng 7 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 8; 17; 27 của tháng 6 Âm lịch.
 • Trong tháng 8 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 2; 5; 10; 25 của tháng 7 Âm lịch,
 • Trong tháng 9 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 1; 12; 27 của tháng 8 Âm lịch.
 • Trong tháng 10 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 5; 12; 25; 28 của tháng 9 Âm lịch.
 • Trong tháng 11 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 1; 15; 25 của tháng 10 Âm lịch.
 • Trong tháng 12 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 2; 9; 13; 29 của tháng 11 Âm lịch.

Tuổi Mậu Thân 1968 khai trương ngày nào tốt?

 • Trong tháng 1 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 5;10; 25 của tháng 12 Âm lịch.
 • Trong tháng 2 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 2; 15; 18; 29 của tháng 1 Âm lịch.
 • Trong tháng 3 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 1; 23 của tháng 2 Âm lịch.
 • Trong tháng 4 Dương lịch doanh nhân hãy chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 2/3, 7/3, 15/3, 28/3.
 • Trong tháng 5 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 10; 26 của tháng 4 Âm lịch: 10/4, 26/4
 • Trong tháng 6 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 3; 15; 24 của tháng 5 Âm lịch.
 • Trong tháng 7 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 7; 15; 28 của tháng 6 Âm lịch.
 • Trong tháng 8 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 2; 3; 14; 27 của tháng 7 Âm lịch.
 • Trong tháng 9 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 10; 12; 27 của tháng 8 Âm lịch.
 • Trong tháng 10 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 1; 12; 20; 26 của tháng 9 Âm lịch.
 • Trong tháng 11 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 9; 17; 27 của tháng 10 Âm lịch.
 • Trong tháng 12 Dương lịch gia chủ nên chọn các ngày 4; 5; 24; 29 của tháng 11 Âm lịch.

Tuổi Canh Thân 1980 khai trương ngày nào tốt?

Bính Thân và Mậu Thân đã có cho mình ngày khai trương hợp ý vậy tuổi thân khai trương ngày nào tốt với tuổi Canh Thân?

Tuổi thân khai trương ngày nào tốt 3

Người tuổi thân rất mau lẹ trong chuyện làm ăn

 • Tháng 1 Dương lịch thì nên chọn ngày 5; 10; 27 của tháng 12 Âm lịch.
 • Tháng 2 Dương lịch thì nên chọn ngày 2; 10; 12; 28 của tháng 1 Âm lịch.
 • Tháng 3 Dương lịch thì nên chọn ngày 14 và 21 của tháng 2 Âm lịch.
 • Tháng 4 Dương lịch thì nên chọn ngày 2; 4; 17; 25 của tháng 3 Âm lịch.
 • Tháng 5 Dương lịch thì nên chọn ngày 10 và 28 của tháng 4 Âm lịch.
 • Tháng 6 Dương lịch thì nên chọn ngày 2; 13; 27 của tháng 5 Âm lịch.
 • Tháng 7 Dương lịch thì nên chọn ngày 1; 14; 27 của tháng 6 Âm lịch.
 • Tháng 8 Dương lịch thì nên chọn ngày 2; 5; 15; 27 của tháng 7 Âm lịch.
 • Tháng 9 Dương lịch thì nên chọn ngày 1; 3; 26 của tháng 8 Âm lịch.
 • Tháng 10 Dương lịch thì nên chọn ngày 6; 10; 24; 29 của tháng 9 Âm lịch.
 • Tháng 11 Dương lịch thì nên chọn ngày 1; 16; 22 của tháng 10 Âm lịch.
 • Tháng 12 Dương lịch thì nên chọn ngày 5; 9; 25; 29 của tháng 11 Âm lịch.

Tuổi Nhâm Thân 1992 khai trương ngày nào tốt?

 • Tháng 1 Dương lịch thì chọn ngày 5; 10; 25 của tháng 12 Âm lịch.
 • Tháng 2 Dương lịch thì chọn ngày 2; 15; 18; 29 của tháng 1 Âm lịch.
 • Tháng 3 Dương lịch thì chọn ngày 1 và 23 của tháng 2 Âm lịch .
 • Tháng 4 Dương lịch thì chọn ngày 2; 7; 15; 28 của tháng 3 Âm lịch.
 • Tháng 5 Dương lịch thì chọn ngày 10 và 26 của tháng 4 Âm lịch.
 • Tháng 6 Dương lịch thì chọn ngày 3; 15; 24 của tháng 5 Âm lịch.
 • Tháng 7 Dương lịch thì chọn ngày 7; 15; 28 của tháng 6 Âm lịch.
 • Tháng 8 Dương lịch thì chọn ngày 2;3 14; 27 của tháng 7 Âm lịch.
 • Tháng 9 Dương lịch thì chọn ngày 10; 12; 27 của tháng 8 Âm lịch.
 • Tháng 10 Dương lịch thì chọn ngày 1; 12; 20; 26 của tháng 9 Âm lịch.
 • Tháng 11 Dương lịch thì chọn ngày 9; 17; 27 của tháng 10 Âm lịch.
 • Tháng 12 Dương lịch thì chọn ngày 4; 5; 24; 29 của tháng 11 Âm lịch.

Tuổi Giáp Thân 2004 khai trương ngày nào tốt?

 • Tháng 1 Dương lịch thì chọn ngày 5; 10; 27 của tháng 12 Âm lịch.
 • Tháng 2 Dương lịch thì chọn ngày 2; 8; 18; 22 của tháng 1 Âm lịch.
 • Tháng 3 Dương lịch thì chọn ngày 17 và 27 của tháng 2 Âm lịch.
 • Tháng 4 Dương lịch thì chọn ngày 2; 5; 17; 27 của tháng 3 Âm lịch.
 • Tháng 5 Dương lịch thì chọn ngày 11 và 28 của tháng 4 Âm lịch.
 • Tháng 6 Dương lịch thì chọn ngày 2; 13; 27 của tháng 5 Âm lịch.
 • Tháng 7 Dương lịch thì chọn ngày 10; 19; 29 của tháng 6 Âm lịch.
 • Tháng 8 Dương lịch thì chọn ngày 2; 3; 12; 27 của tháng 7 Âm lịch.
 • Tháng 9 Dương lịch thì chọn ngày 1; 13; 28 của tháng 8 Âm lịch.
 • Tháng 10 Dương lịch thì chọn ngày 4; 5; 23; 28 của tháng 9 Âm lịch.
 • Tháng 11 Dương lịch thì chọn ngày 1; 7; 22 của tháng 10 Âm lịch.
 • Tháng 12 Dương lịch thì chọn ngày 4; 7; 20; 22 của tháng 11 Âm lịch.

Tuổi thân khai trương ngày nào tốt 4

Nhiều người đã thành công nhờ cẩn thận chọn lựa ngày khai trương hợp tuổi mình

Cũng bởi vì tầm quan trọng và giá trị của việc xem ngày ứng với bát tự từng người để có công việc thuận lợi cho nên tuổi thân khai trương ngày nào tốt thì bạn cần lưu ý nhiều hơn.

Liên hệ