Thi Công Hoa Văn Phù Điêu Phào Chỉ Karaoke SamBa

Thi công hoa văn phù điêu phào chỉ Karaoke Samba 3

Công trình thi công hoa văn, phù điệu, phào chỉ Karaoke SamBa tại Đường Trần Văn Giàu, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh

Công trình gồm nhưng hạng mục chính sau:

– Đắp phào chỉ: phào chỉ đầu cột trong, phào chỉ đầu cột vuông. chỉ viền cửa sổ

– Đắp Phù Điêu hoa văn : hoa lá, đầu sư tử

– Cung cấp tượng trang trí: tượng thiên thần, tượng nữ thần

Một số hình ảnh đẹp tại công trình Karaoke SamBa:

Thi công hoa văn phù điêu phào chỉ Karaoke Samba 5

Thi công hoa văn phù điêu phào chỉ Karaoke Samba 1

Thi công hoa văn phù điêu phào chỉ Karaoke Samba 2

Thi công hoa văn phù điêu phào chỉ Karaoke Samba 3

Thi công hoa văn phù điêu phào chỉ Karaoke Samba 4

Thi công hoa văn phù điêu phào chỉ Karaoke Samba 6

Thi công hoa văn phù điêu phào chỉ Karaoke Samba 7

Thi công hoa văn phù điêu phào chỉ Karaoke Samba 8

 

Liên hệ