Phù Điêu Xi Măng.66

500.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Dài 60cm

Rộng 35cm

Cao 10cm

Danh mục:
Liên hệ