Phù Điêu Xi Măng.65

500.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Cao 55cm

Rộng 30cm

Danh mục:
Liên hệ