Thiết Kế Tháp Bảy Tầng Chùa Bảo Quang

Thiết kế tháp bảy tầng chùa Bảo Quang 2

Tháp chùa Bảo Quang, có chiều cao 21 mét, gồm 7 tầng, trên nền diện tích 42 mét vuông.

Tầng trệt tháp tạo hình bát giác, có đường kính 8 mét.

Phần mái chùa được lợp ngói, vát cong, chạm khắc phù điêu.

Xung quanh tháp được trồng cỏ, thiết kế phù vân, hoa sen.

Thiết kế tháp bát nhã chùa Hội An Đồng Nai 1 Thiết kế tháp bảy tầng chùa Bảo Quang 9 Thiết kế tháp bảy tầng chùa Bảo Quang 8 Thiết kế tháp bảy tầng chùa Bảo Quang 7 Thiết kế tháp bảy tầng chùa Bảo Quang 6 Thiết kế tháp bảy tầng chùa Bảo Quang 5 Thiết kế tháp bảy tầng chùa Bảo Quang 4 Thiết kế tháp bảy tầng chùa Bảo Quang 3 Thiết kế tháp bảy tầng chùa Bảo Quang 2 Thiết kế tháp bảy tầng chùa Bảo Quang 1 Thiết kế tháp bát nhã chùa Hội An Đồng Nai 8 Thiết kế tháp bát nhã chùa Hội An Đồng Nai 7 Thiết kế tháp bát nhã chùa Hội An Đồng Nai 6 Thiết kế tháp bát nhã chùa Hội An Đồng Nai 5 Thiết kế tháp bát nhã chùa Hội An Đồng Nai 3 Thiết kế tháp bát nhã chùa Hội An Đồng Nai 2

Liên hệ