Cung cấp và thi công hoa văn, phù điêu tại Novaland Hồ Tràm

Thi công hoa văn, phù điệu tại Novalan Hồ Tràm 1

Công trình thi công hoa văn, phù điệu tại Villa Ngân Hiệp I- Novalan Hồ Tràm Huyện Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu

Công trình gồm 3 hạng mục chính:

– Phù điêu đầu cửa: kích thước 455 x 140 x 255mm

– Con bọ: kích thước 160 x 170 x 130mm

– Phù điêu dưới ban công: kích thước 150 x 493 x 265mm

Một số hình ảnh đẹp tại công trình Novalan Hồ Tràm

Thi công hoa văn, phù điệu tại Novalan Hồ Tràm 1

Thi công hoa văn, phù điệu tại Novalan Hồ Tràm 2

Thi công hoa văn, phù điệu tại Novalan Hồ Tràm 3

Thi công hoa văn, phù điệu tại Novalan Hồ Tràm 4

Thi công hoa văn, phù điệu tại Novalan Hồ Tràm 5

Liên hệ