Thi công hoa văn trang trí xi măng nhà thờ huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai

Thi công hoa văn đầu đao xi măng trang trí nhà thờ 4

Công trình thi công hoa văn xi măng trang trí nhà thờ tại huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai

Công trình gồm nhưng hạng mục chính sau:

– Đầu đao góc mái. Dài 1,7m.

Thi công hoa văn trang trí xi măng nhà thờ 5
– Rồng 2 bên Thánh giá. Dài 2m; cao 90cm

Thi công hoa văn trang trí xi măng nhà thờ 6
– Cá hóa Lân đầu hôi. Dài 1,7m

Thi công hoa văn trang trí xi măng nhà thờ 7
– Cây Thánh Giá

Thi công hoa văn đầu đao 5

Một số hình ảnh đẹp tại công trình:

Thi công hoa văn đầu đao xi măng trang trí nhà thờ 1

Thi công hoa văn đầu đao xi măng trang trí nhà thờ 2

Thi công hoa văn đầu đao xi măng trang trí nhà thờ 3

Thi công hoa văn đầu đao xi măng trang trí nhà thờ 4

Liên hệ