Quần thể văn hóa núi Sam

Quần thể văn hóa núi Sam

Bản vẽ thiết kế quần thể công trình văn hóa núi Sam gồm quảng trường, núi đá, chùa, tháp, hồ sen, cây xanh…

Quần thể văn hóa núi Sam

Liên hệ