Hình Ảnh Hoàn Thành Showroom Sân Vườn Sài Gòn

Hình ảnh hoàn thành Showroom Sân Vườn Sài Gòn 2

Showroom trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của công ty Sân Vườn Sài Gòn như tranh phù điêu, tượng nghệ thuật, thiết bị phun nước, cây cảnh…

Sau 3 tuần thi công, công trình đã bước vào giai đoạn hoàn tất, mời các bạn cùng tham khảo những hình ảnh mới nhất về showroom :

Hình ảnh hoàn thành Showroom Sân Vườn Sài Gòn 2

Hình ảnh hoàn thành Showroom Sân Vườn Sài Gòn 3

Hình ảnh hoàn thành Showroom Sân Vườn Sài Gòn 4

Hình ảnh hoàn thành Showroom Sân Vườn Sài Gòn 5

Hình ảnh hoàn thành Showroom Sân Vườn Sài Gòn 6

Hình ảnh hoàn thành Showroom Sân Vườn Sài Gòn 7

 

Hình ảnh hoàn thành Showroom Sân Vườn Sài Gòn 8

Hình ảnh hoàn thành Showroom Sân Vườn Sài Gòn 9

Hình ảnh hoàn thành Showroom Sân Vườn Sài Gòn 10

Hình ảnh hoàn thành Showroom Sân Vườn Sài Gòn 11

Hình ảnh hoàn thành Showroom Sân Vườn Sài Gòn 12

Hình ảnh hoàn thành Showroom Sân Vườn Sài Gòn 13

Hình ảnh hoàn thành Showroom Sân Vườn Sài Gòn 1

 

Liên hệ