Phù Điêu Rồng Nhỏ.45

1.500.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Ngang 200cm

Cao 90cm

Danh mục:
Liên hệ