Lục Bình Bê Tông.35

120.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Đáy trên, dưới 14cm

Cao 60cm

Danh mục:
Liên hệ