Thi công Tượng Hoa Văn Chùa Huỳnh Đạo Châu Đốc An Giang

Thi công tượng hoa văn chùa Huỳnh Đạo Châu Đốc An Giang 9

Công trình chùa Huỳnh Đạo tại Châu Đốc tỉnh An Giang, được Điêu Khắc Sài Gòn thi công phần phù điêu hoa văn, tượng, chạm trổ phù vân.

Phù điêu được tạo hình rồng phượng, hoa sen, điêu khắc tượng rồng, cá chép, trang trí tại lối đi, bậc thang, hành lang chùa.

Thi công tượng hoa văn chùa Huỳnh Đạo Châu Đốc An Giang 1 Thi công tượng hoa văn chùa Huỳnh Đạo Châu Đốc An Giang 14 Thi công tượng hoa văn chùa Huỳnh Đạo Châu Đốc An Giang 13 Thi công tượng hoa văn chùa Huỳnh Đạo Châu Đốc An Giang 12 Thi công tượng hoa văn chùa Huỳnh Đạo Châu Đốc An Giang 11 Thi công tượng hoa văn chùa Huỳnh Đạo Châu Đốc An Giang 10 Thi công tượng hoa văn chùa Huỳnh Đạo Châu Đốc An Giang 9 Thi công tượng hoa văn chùa Huỳnh Đạo Châu Đốc An Giang 8 Thi công tượng hoa văn chùa Huỳnh Đạo Châu Đốc An Giang 7 Thi công tượng hoa văn chùa Huỳnh Đạo Châu Đốc An Giang 6 Thi công tượng hoa văn chùa Huỳnh Đạo Châu Đốc An Giang 5 Thi công tượng hoa văn chùa Huỳnh Đạo Châu Đốc An Giang 4 Thi công tượng hoa văn chùa Huỳnh Đạo Châu Đốc An Giang 3 Thi công tượng hoa văn chùa Huỳnh Đạo Châu Đốc An Giang 2

Liên hệ