Phù Điêu Xi Măng.72

500.000

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Dài 65cm

Rộng 30 cm

Danh mục:
Liên hệ