Thiết Kế Tranh Phù Điêu Dán Tường Nhà Anh Huy Bình Tân

Thiết Kế Tranh Phù Điêu Dán Tường Nhà Anh Huy Bình Tân 1

Cụm thi công sẽ được chia làm 3 tác phẩm :

Mảng tường 1 : cao 2m1, dài 2m6. Đắp phù điêu cá chép hóa rồng bằng xi măng, sơn giả đá. Lắp đầu phun nước từ miệng rồng, tường ốp đá diện tích 3,5m2. Cải tạo hồ nước 2,7mx0,4m,0,4m, ốp đá lòng hồ, chống thấm mặt ngoài.

Thiết Kế Tranh Phù Điêu Dán Tường Nhà Anh Huy Bình Tân 1

Mảng tường 2 : cao 2m7, dài 2m5, nối liền 2m3. Đắp phù điêu cá chép hóa rồng bằng xi măng, kích thước 4,8×3,1m, sơn giả đá. Lắp đầu phun nước từ miệng rồng.

Thiết Kế Tranh Phù Điêu Dán Tường Nhà Anh Huy Bình Tân 2
Hồ nước có sẵn 2,5×0,4×0,4m – Chống thấm lòng hồ.
Ốp đá mảng tường kích thước 3,1×0,6m.

Mảng tường 3 : cao 2m1, dài 2m6, đắp phù điêu đàn chim hạc bằng xi măng, kích thước 2,6×2,1m, sơn giả đá ốp đá mảng tường diện tích 3m2.

Thiết Kế Tranh Phù Điêu Dán Tường Nhà Anh Huy Bình Tân 3

Liên hệ