Khuôn Tượng Cô Gái Đổ Nước Lớn

7.000.000

Chiều dài: 50cm

Chiều rộng: 40cm

Chiều cao: 1.5m

Danh mục:
Liên hệ