Khuôn Tượng Cá Chép Hóa Rồng

9.500.000

Chiều dài: 50cm

Chiều rộng: 40cm

Chiều cao: 1m

Danh mục:
Liên hệ