Tượng Bác Hồ Lớn

1.000.000

Chiều cao 47cm

Chiều ngang 40cm

Chiều rộng 15cm

Danh mục: