Tranh phù điêu cây chuối composite và ý nghĩa

6.000.000

Chiều cao: 120cm

Chiều ngang: 184cm

Danh mục: