Trang Trí Hoa Văn Đầu Cột Quận 11

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ