Hoa Văn Trang Trí Đầu Cột Quận 10

Chất liệu: Xi măng

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ