Tượng Xin Chào

9.000.000

Chất liệu: Composite

Xuất xứ: Việt Nam

Một cặp tượng chào:18.000.000 đ

Chiều cao: 170 cm

Danh mục:
Liên hệ