Tranh Phù Điêu Thổ Dân

Chiều rộng 60cm

Chiều ngang 40cm

Danh mục: