Đắp Tranh Phù Điêu Tại Vĩnh Long

Đắp Tranh Phù Điêu Tại Vĩnh Long 1

Công trình thi công tranh phù điêu tại Vĩnh Long được Điêu Khắc Sài Gòn thiết kế và thi công theo từng chủ để riêng biệt.

Bức phù điêu số 1 chủ đề chim công

Đắp Tranh Phù Điêu Tại Vĩnh Long 1

Bức phù điêu số 2 chủ đề làng quê với hình ảnh ngôi nhà tranh và cây đa

Đắp Tranh Phù Điêu Tại Vĩnh Long 2

Bức phù điêu số 3 chủ đề đại bàng tung cánh

Đắp Tranh Phù Điêu Tại Vĩnh Long 3

Bức phù điêu số 4 chủ dề hoa sen

Đắp Tranh Phù Điêu Tại Vĩnh Long 4

Bức phù điêu số 5 chủ đề đôi chim bồ câu

Đắp Tranh Phù Điêu Tại Vĩnh Long 5

Liên hệ